چهارشنبه 1399/11/29 - 08:46 gilan-admin

کار آفرینی

#هفته_کارآفرینی

بازدید 
#سرهنگ_روانپاک_مسئول_بسیج_سازندگی سپاه پاسداران شهرستان صومعه سرا و
#خانم_آببند_مسئول_بسیج_جامعه_زنان شهرستان و هیات همراه

از کارگاه #قالیبافی_خانم_ملکیان در روستای #پیشخان به مناسبت هفته کارآفرینی
با همراهی 
خانم #رمضانی مسئول پایگاه بسیج بانوان روستا
خانم #حقیقت_پرس دهیار
خانم #خوبروی عضو شورای اسلامی