پنجشنبه 1399/11/23 - 11:44 gilan-admin

اهم اقدامات ۲۰ بهمن ماه

آئین آزادسازی ۴۶ زندانی جرائم غیر عمد و اهدای ۲۵ سری جهیزیه به نو عروسان مستضعف و اهدای ۱۴۰۰۰ هزاز بسته معیشتی به خانوار نیازمند شناسایی شده