شنبه 1399/12/16 - 07:41 gilan-admin
نشست بصیرتی اسفند ماه

نشست بصیرتی اسفند ماه

نشست بصیرتی اسفند ماه

نشست بصیرتی اسفند ماه سالروز تاسیس کمیته امداد با حضور حاج آقا افسرده رئیس زکات شهرستان صومعه سرا و آقای مومنی رئیس امداد امام (ره) گوراب زرمیخ و تجلیل از امدادگر بسیجی پویا جمالی