شنبه 1399/12/16 - 07:36 gilan-admin
جلسه مشترک با کمیته امداد

راه اندازی مرکز کارآفرینی نیکو کاری

راه اندازی مرکز کارآفرینی نیکو کاری

جلسه مشترک سپاه ناحیه صومعه سرا با کمیته امداد حضرت امام خمینی ره شهرستان صومعه سرا به منظور راه اندازی مرکز کارآفرینی نیکوکاری و کمک به اشتغال و پرداخت تسهیلات 
اسفند ماه ۱۳۹۹
#یاوررسانه_بسیج_سازندگی_سپاه_ناحیه_صومعه_سرا