چهارشنبه 1399/12/13 - 12:24 gilan-admin
بازدید از طرح های اشتغالزا صندوق های قرض الحسنه کوثر

بازدید از طرح های اشتغالزا صندوق های قرض الحسنه کوثر

بازدید از طرح های اشتغالزا صندوق های قرض الحسنه کوثر

بازدید و سرکشی ازطرح های اشتغالزا صندوق های  قرض الحسنه کوثر و حضرت فاطمه(س) پیربازار توسط جناب سرهنگ علیرضایی مدیریت محترم منابع طبیعی بسیج سازندگی و برادر غلامی به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی و کار آفرینی