یکشنبه 1399/12/10 - 11:11 gilan-admin
افتتاح مرکز نیکوکاری

افتتاح مرکز نیکوکاری شهرستان سنگر

افتتاح مرکز نیکوکاری شهرستان سنگر

افتتاح مرکز نیکوکاری شهرستان سنگر با حضور مسئولین سپاه و ادارات بخش سنگر