چهارشنبه 1399/12/06 - 08:44 gilan-admin
تهیه لباس زمستانی برای محرومین

تهیه لباس زمستانی برای محرومین

تهیه لباس زمستانی برای محرومین

تهیه و توزیع پوشاک زمستان به ارزش ۱۲ میلیون تومان بین محرومین تنها تو سط یکی از گروه های جهادی استان گیلان(گروه جهادی شهید حبیب روحی- خواهران خمام)