یکشنبه 1399/12/03 - 08:37 gilan-admin
احداث مرکز کارآفرینی

احداث مرکز کارآفرینی

احداث مرکز کارآفرینی

احداث ۱ مرکز کارآفرینی در راستای تفاهم نامه با کمیته امداد استان  و بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان