دوشنبه 1399/11/27 - 10:12 gilan-admin
بازدیداز خانه مسکن محرومین

بازدیداز خانه مسکن محرومین

بازدیداز خانه مسکن محرومین

بازدیداز خانه مسکن محرومین در بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور مسئول بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان و جانشین سپاه ناحیه مرکزی رشت شهرستان رشت بخش پاکت سازی