یکشنبه 1399/11/26 - 12:12 gilan-admin
صندوق های قرض الحسنه گروه ههای جهادی زینبی سپاه املش

صندوق های قرض الحسنه گروه ههای جهادی زینبی سپاه املش

صندوق های قرض الحسنه گروه ههای جهادی زینبی سپاه املش

 افتتاح صندوق های قرض الحسنه گروه ههای جهادی زینبی سپاه املش در بهمن ماه ۱۳۹۹